SELJESETH HUSET
 
"Bestefar Seljeseth" er født og oppvokst på Larsnes i et idyllisk lite hus fra 1885 (navn på eiendommen ifm Gnr og Bnr er Haugen) som ligger helt nede i fjæresteinene inne på Larsnes sentrum. Huset er forsøkt holdt slik det har vært i mange, mange år. Særlig utvendig har vi forsøkt å unngå å innføre endringer, men også innvendig er mange rom forsøkt holdt i gammel stil.
Nedenfor Seljeseth huset lå det i gamle dager ei sjøbu. "Tipp-oldefar Seljeseth" drev for mange år siden butikk i sjøbua. Denne står i dag på Sunnmøre Museum. I dag kunne vi kanskje ha ønsket at sjøbua stod der den opprinnelig hørte hjemme, men den gang den ble gitt til museet var sjøbua i en forfatning der den trengte oppussing og de som hadde ansvaret for den ikke så mulighet for å følge opp en slik oppgave.