Eldre utvalgte bilder fra Seljeseth værstasjon på Larsnes

Noen utvalgte bilder fra http://www.seljeseth.com/larsnes/weather/ FØR sommeren 2010 da nytt kamera med høyere oppløsning ble montert

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
http://www.seljeseth.com/larsnes/weather/