De nyeste utvalgte bilder fra Seljeseth værstasjon på Larsnes

Noen utvalgte bilder fra http://www.seljeseth.com/larsnes/weather/ fra og med sommeren 2010
Se eldre bilder her: http://www.seljeseth.com/larsnes/webcamselected/older

http://www.seljeseth.com/larsnes/weather/