Seljeseth Værstasjon, 6084 Larsnes
 

Tilbake til Værsiden

Forklaring til målefeil med denne værstasjonen :

Nedbør i form av snø: Denne værstasjonen er ikke blant de dyreste værstasjonene og har ikke snøsmeltefunksjon i nedbørsmåleren. På grunn av manglende smeltefunksjon i regnmåleren vil nedbør i form av snø på dager med minusgrader ikke bli målt som nedbør av denne værstasjonen før temperaturen stiger og snøen smelter. Nedbørsmåleren vil altså være riktig i så lenge det er plussgrader, men vil måle feil/forsinket i forbindelse med kalde perioder (minusgrader) om vinteren. Så lenge det ikke er mye snø vil feilen være en tidsforsinkelse på nedbøren (til når det blir mildvær). Dersom det kommer mye snø før det blir mildvær kan også nedbørsmålingen bli for lav (snø faller av sensoren).

  
Plasseringen av enkelte sensorene til værstasjonen er en utfordring i nærheten av et så stort og høyt murhus (3 etasjer + loft). Dette var jeg i utgangspunktet klar over, men valgte likevel å sette værstasjonen i drift selv om dette medfører periodevis feil i vindmåling og utetemperatur. Utetemperatur for et område som for eksempel Larsnes skal normalt måles under standardiserte forhold med temperatursensoren blant annet over et større gressdekke. Vår sensor sitter imidlertid få meter fra er stort murhus med et større område med betongdekke rundt huset. Sensoren er selvsagt plassert i skyggen, men temperaturen påvirkes ved sol/kraftig sol som varmer opp mur/betong og da mest ved vindstille/lite vind. Ved overskyet vær samt også sol mens det blåser vil temperaturmålingen være relativt korrekt. Måling av både vindretning og vindstyrke vil være feil når vinden har nordlige retninger ( NNW til ØNØ )

Tilbake til Værsiden