Seljeseth Værstasjon, 6084 Larsnes
 

Tilbake til Værsiden

Forklaring til noen periodevise målefeil med denne værstasjonen :

Nedbør i form av snø:
Denne værstasjonen er ikke blant de dyreste værstasjonene og har ikke snøsmeltefunksjon i nedbørsmåleren. På grunn av manglende smeltefunksjon i regnmåleren vil nedbør i form av snø på dager med minusgrader ikke bli målt som nedbør av denne værstasjonen før temperaturen stiger og snøen smelter. Nedbørsmåleren vil altså være riktig i så lenge det er plussgrader, men vil måle feil/forsinket i forbindelse med kalde perioder (minusgrader) om vinteren. Så lenge det ikke er mye snø vil feilen være en tidsforsinkelse på nedbøren (til når det blir mildvær). Dersom det kommer mye snø før det blir mildvær kan også nedbørsmålingen bli for lav (snø faller av sensoren).

 
Vind og temperatur:  

Plasseringen av enkelte sensorene til værstasjonen er en utfordring i nærheten av et så stort og høyt murhus (3 etasjer + loft), svære bryggeflater med betongdekke samt asfaltert adkomstvei. Dette var jeg i utgangspunktet klar over, men valgte likevel å sette værstasjonen i drift selv om dette medfører periodevis feil i vindmåling og utetemperatur. Utetemperatur skal normalt måles under standardiserte forhold med temperatursensoren blant annet over et større gressdekke. Vår temperatursensor sitter i hvit kapsling og er IKKE i direkte sollys men er dessverre bare noen meter unna stort murhus og er over et større område med betongdekke rundt huset. Sensoren er selvsagt plassert i skyggen, men temperaturen påvirkes ved sterk sol som varmer opp mur/betong. Dette er mest utpreget når det blåse lite/vindstille da temperaturen kan komme opp i 6 grader for mye. Ved overskyet vær vises riktig temperatur. Ved sol mens det blåser en del vil temperaturmålingen være relativt korrekt, men kan være litt høy. Måling av både vindretning og vindstyrke vil være misvisende når vinden har nordlige retninger ( NNW til ØNØ )

Tilbake til Værsiden